Głównymi korzyściami posiadania Certyfikatu HRD BP jest:

  • Personal Branding na bazie szeregu działań promujących Trenerów HRD BP, realizowanych przez PSTD i HRD Klaster
  • Spełnianie elitarnego kryterium w projektach brokerskich, stanowiącego mocną przewagę konkurencyjną
  • Włączenie do 4 mechanizmów wspierających uzyskiwanie zleceń na projekty rozwojowe z wymogami partnerstwa biznesowego

Rekomendacje klientów

  • Animex-logo
  • ghelamco

  • indeks
  • ing
  • logo welcome
  • UMWawa

Partnerzy medialni

logo-hr-polska.png

Partnerzy instytucjonalni

      logo K2Training www     logo 2CCcedoz