Przedstawiamy sylwetki trenerów pracujących już w Standardzie HRD BP.   Jest już 15. trenerów HRD BP

  

JacekCzapski 160x200 
 Jacek Czapski

 Trener, coach, konsultant, właściciel firmy MetaEdukacja

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Posiada 16-letnie doświadczenie trenerskie oraz 10 letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte m.in. w firmach amerykańskich . Tam też w połowie lat 90-tych, pierwszy raz prowadził coaching menedżerski. Był m in. bezpośrednim przełożonym zespołów sprzedażowych a później dyrektorem sprzedaży, któremu podlegało 5 kilkunastoosobowych oddziałów zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta.

Jest licencjonowanym trenerem metody uczącej komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania konfliktów - Transforming Communication™. Jego kompetencje potwierdzają też certyfikaty Trenera IA NLP oraz Coacha ICF. Różnorodne doświadczenie połączone z wiedzą biznesową (Akademia Ekonomiczna - Wrocław) oraz psychologiczną (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Warszawa) wykorzystuje do realizacji swojej pasji - wspierania rozwoju osób, zespołów i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji kompleksowych projektów rozwijania kompetencji nastawionych na wzrost efektywności. Zakres prowadzonych szkoleń obejmuje obecnie m.in. zarządzanie i przywództwo, budowanie zespołu, sprzedaż, obsługę klienta, komunikację w trudnych sytuacjach, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, trening dla trenerów, prezentacje i wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, tremą i zapobieganie wypaleniu. Długoletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe pozwala mu na skuteczne wdrażanie efektywnych rozwiązań dostosowanych do celów projektu, kultury organizacyjnej, branży, wielkości organizacji itd.

Realizował szkolenia i projekty rozwojowe między innymi dla: Grupy Allegro, Grupy Animex, Agros Nova, Amplico Life, Banku DNB Nord, Banku Millennium, Raiffeisen Bank Polska, BP Poland, Colgate-Palmolive, Cemex SA, Danone, Ericpol Telecom, GlaxoSmithKline, Indesit Company, ING Nationale Nederlanden, Liberty Poland, MAN Bus Polska, Ministerstwa Gospodarki, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, FIAT Auto Poland, Izb Celnych – Szczecin i Białystok, Kliniki Implantologii Borczyk.pl, Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, Powiatowych Urzędów Pracy, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, Hotelu Malinowy Dwór, PKP Intercity, RWE Polska, Sephora Polska, Sabre Polska, Sygnity i wielu innych.

Joanna 160x200 
 Joanna Gajda

 Trener umiętności społecznych

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Moim zawodowym celem jest dobre projektowanie, planowanie i realizacja szkoleń i badań, których wyniki można wykorzystać przy wprowadzaniu zmian i usprawnień. Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe to praca w zróżnicowanych środowiskach (biznes, nauka, samorząd) w ramach szkoleń a także realizacji i koordynacji badań. Kładłam nacisk na wykorzystanie zdobytej dzięki badaniom wiedzy - w uczeniu i wsparciu wdrożeń. Posiadana wiedza i praca z zespołami badawczymi, klientami i trenerami pozwala mi lepiej zrozumieć potrzeby grup i podejmować działania szkoleniowe, które wpływają na efektywność i skuteczność realizowanych projektów.


Zrealizowałam ponad trzy tysiące godzin szkoleniowych ze zróżnicowanymi grupami odbiorców od młodzieży i studentów, poprzez pracowników obsługi, menadżerów i trenerów, po księgowych i prawników. Cenię sobie możliwość wspierania rozwoju innych, dlatego pracuje metodami aktywizującymi, umożliwiając uczestnikom szkoleń uczenie się przez: doświadczenia, obserwacje, tworzenie rozwiązań i eksperymentowanie. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Jako pracownik i koordynator projektów badawczych zajmowałam się utrzymywaniem relacji z klientami, audytami i tworzeniem strategii naprawczych, wyznaczeniem celów, planowaniem działań i organizacją efektywnej pracy zespołu, realizując w praktyce wszystkie etapy negocjacji z klientem, realizacji projektów, budowy i pracy. Rozwijam efektywność działania poprzez doskonaleniem pracy, zarządzanie sobą w czasie, planowanie, odpowiednią motywację i komunikację społeczną. Pasjonuję się tym, co nowe, nieznane do odkrycia... ludzkimi możliwościami rozwoju. Specjalizuje się w pracy trenerskiej nastawionej na cele zawodowe i osobiste uczestników szkolenia. Moją pasją jest turystyka wysokogórska, podróże pod wschodniej Europie oraz nauka i dzielnie się wiedzą.


Moja specjalizacja trenerska to: komunikacja i praca w grupie, koordynacja zespołu, budowanie relacji i obsługa klienta, zarządzanie sobą w czasie i planowanie, metody badań i ewaluacja, motywowanie siebie i innych, prowadzenie prezentacji.

Wojtek 160x200 
 Wojciech Kaczmarek

 Trener, coach, konsultant

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Ukończył studia w WSM w Szczecinie. Przez wiele lat, pracował w wielu krajach w środowiskach wielokulturowych. Jest dyplomowanym trenerem Master Business Trainer. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako handlowiec, manager, wieloletni trener, doradca i coach. Zarządzał zespołami sprzedaży przez ponad 15 lat w branży YP oraz zespołami sprzedaży terenowej i callcenter w Onet.pl. Jest praktykiem sprzedaży B2B i B2C. Ekspert i doradca w dziedzinie stosowania nowych mediów. Założyciel i właściciel firmy KaczmareKonsulting.


Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu: rozwoju pracowników i skuteczności osobistej w działaniu, wdrażania systemów sprzedaży w organizacji, podnoszenia efektywności zespołów sprzedażowych, rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania motywacyjnego, zarządzania przez cele, komunikacji kierowniczej w organizacji, analizy potrzeb szkoleniowych, mediów społecznościowych w biznesie. Realizował projekty szkoleniowe dla osób wykluczonych cyfrowo oraz programy aktywizacji zawodowej osób 50+.


Wśród kluczowych klientów realizowanych projektów doradczych i szkoleniowych są ME Polska, Grupa Onet.pl, Lauren Peso Polska, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Zumi.pl, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych, Grantus, PKP Intercity S.A., Śląski Klaster Edukacji, Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej Roman Borczyk, Malinowe Hotele Medica Spa, Considero Consulting, Bank BPH, Shell Polska.

Michal200 
 Michał Szczypek

 Trener, sprzedawca, antropolog, animator

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada niemal 10 letnie doświadczenie sprzedażowe: telemarketera, sprzedawcy bezpośredniego i doradcy bankowego. Pierwsze szlify trenerskie zdobywał w ING Banku Śląskim, gdzie przez ponad 3 lata pełnił funkcję Trenera Wewnętrznego, zdobywając doświadczenie ponad 2 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz na indywidualnych treningach umiejętności. W ING odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń i treningów z umiejętności sprzedażowych oraz z wiedzy produktowej.

Założyciel i właściciel firmy szkoleniowej MS MANAGEMENT. Od kwietnia 2014 roku stale współpracujący z PKP Intercity, gdzie odpowiedzialny jest za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i treningów indywidulanych z umiejętności miękkich. Autor i realizator programów szkoleniowych m.in. z zakresu Komunikacji Międzyludzkiej dla Kasjerów i Drużyn Konduktorskich oraz Efektywnej Obsługi Klienta przez Telefon dla Infolinii. Realizował z powodzeniem programy szkoleniowe dla Drużyn Konduktorskich obsługujących pociągi Premium – Pendolino. Prowadził szkolenia kompetencyjne z cyklu Pociąg Menadżera, skierowane do kadry menadżerskiej PKP Intercity.

Współpracował z firmą Eureka Group realizując ponad 200 godzin szkoleniowych w ramach projektu „Wzrost kompetencji branży handlu detalicznego na Dolnym Śląsku”, szkoląc z zakresu m.in. Komunikacji Międzyludzkiej i Radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Obsługi Klienta Przez Telefon, Komunikacji Międzyludzkiej oraz Wystąpień Publicznych.

Kompetencje menadżerskie zdobywa i wykorzystuje w praktyce zarządzając własnymi projektami kulturalnymi. Pomysłodawca, Organizator i Dyrektor Artystyczny Czatów Zamkowych - unikalnej w kraju imprezy muzyczno-literackiej. Stały współpracownik Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego. Współorganizator koncertów spod znaku Return to the BatCave Festival.

Magdalena 160x200 
 Magdalena Turowska-Kwapisz

Certyfikowany trener biznesu, andragog

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Andragog, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu ze specjalizacją Edukacja Dorosłych. Certyfikowany Trener biznesu. Posiada uprawnienia do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Trenera Umiejętności Psychospołecznych oraz certyfikat Szkoły Trenerów ALAMO Executive Training & HR Consulting. Ukończyła również profesjonalny kurs coachingu ,,Smart Coaching”. Założycielka i właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej TK TrAininG. Obecnie w trakcie certyfikacji Standardu HRD BP (Partner Biznesowy w Rozwoju).

Od zawsze praktyk – aktywnie sprzedawała, budowała trwałe relacje z klientami, była odpowiedzialna za profesjonalną obsługę, realizowała procesy rekrutacyjne, zarządzała zespołem w branży Doradztwa Personalnego. Posiada również doświadczenie we współpracy międzynarodowej z Chinami. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu tzw. soft skills, na których wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenie pozyskane w sprzedaży B2B i obsłudze Klienta, pomagając rozwijać kompetencje m.in. z zakresu: efektywnej komunikacji z Klientami, budowania relacji, profesjonalnej obsługi Klienta przez telefon, zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach z Klientami, typologii osobowości Klientów w procesie sprzedaży i obsługi, tworzenia standardów obsługi Klienta. Natomiast doświadczenie pozyskane w branży HR (Human Resources) skutecznie wspiera Ją w rozwijaniu u uczestników kompetencji menadżerskich, m.in. w obszarze: komunikacji kierowniczej, motywowania pracowników, zarządzania zespołem.

Współautorka i wykonawca szkoleń dla Drużyn Konduktorskich Ekspres Intercity Premium (Pendolino) oraz realizatorka cyklu szkoleń dla kadry menadżerskiej PKP Intercity ,,Pociąg menadżera”. Prowadzi również indywidualne sesje z zastosowaniem technik coachingowych na stanowisku pracy dla szefów organizacji, przed którymi stawiane są nowe zadania i wyzwania, związane ze zmianą w firmie. Wyróżnia się dużym dynamizmem w działaniu oraz doskonałymi umiejętnościami w zakresie budowania pozytywnych relacji. Swoje doświadczenie i kompetencje zdobyła pracując w biznesie, współpracując z firmami z różnych branż, m.in.: PKP Intercity S.A., Telekomunikacja Polska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Okręgowy Urząd Miar, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotnicza Hufców Pracy, HPR Group Sp. z o.o., UsbKey4U ltd., DKS Sp.z o. o, Cedar Sp. z o. o., Bereska Numizmatyka, Scout Travel 2.

 Weronika Witczak 160x200
 Weronika Witczak

Psycholog, trener

  Certyfikowany trener HRD BP

 

Informacje o trenerze

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu. Zdała międzynarodowy egzamin „101” z zakresu Analizy Transakcyjnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.Jest certyfikowanym konsultantem Extended DISC®. Od 8 lat pracuje z grupami, wspierając rozwój indywidualny, zespołów i organizac ji.

Specjalizuje się w takich obszarach jak: kompetencje osobiste (komunikacja, współpraca w zespole, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem i work-life balance, wystąpienia publiczne), obsługa klienta (typy klienta i dopasowanie obsługi, elementy sprzedaży w obsłudze klienta, rozwiązywanie sytuacji trudnych) oraz menedżerwkich (budowanie autorytetu, zarządzanie zespołem, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą).

Prowadziła szkolenia i projekty rozwojowe m.in. dla następujących organizacji: Agrifirm, Bank BPH, B  brown, Centrum Innowacji Społecznej SIC!, Eureka Group, Fabryka Formy, Interplastik, Konsorcjum Clar System, Konferencja Kadry dla Biznesu (warsztat panelowy), Malta Ski, MAN Bus, PEPCO, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (warsztat panelowy), PKP Intercity S.A. Schneider Electric.

 

 krukar
Marcin Krukar

Trener, konsultant, mentor

  Ceryfikowany trener HRD BP

 

Informacje o trenerze

Ponad 13 lat pracy jako trener, ponad 9 000 godzin przeprowadzonych szkoleń, ponad 2 000 godzin doradztwa indywidualnego i biznesowego. Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications, właściciel firmy szkoleniowej, wykładowca akademicki, członek MATRIK, współtwórca i członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Specjalizacje szkoleniowe: komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie zespołami, współpraca, negocjacje, kompetencje trenerskie, obsługa klienta, komunikacja perswazyjna.Prywatnie wróg nudy i monotonni, uzależniony od wyzwań i potrzeby ciągłego rozwoju. Fascynuje się komunikowaniem się w internecie, wciąż zgłębia wiedzę na ten temat. Oprócz tego wielbiciel i kolekcjoner win, zasłuchany w klasycznym rocku i poezji śpiewanej, pasjonat szybkiej jazdy samochodem i gokartów. Czas wolny spędza gotując, w otoczeniu przyjaciół lub odpoczywając przy dobrym filmie.

 

IMG 6646 kopia 
 Alan Kusz

 Trener, HR Business Partner, Konsultant

 

Certyfikowany Trener HRD BP

 

Informacje o trenerze

Kierownik Działu Szkoleń w ogólnopolskiej sieci sklepów RTV/AGD, trener współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na studiach podyplomowych Akademia Trenera Biznesu oraz Akademia Menedżera Sprzedaży. Ukończył również̇ studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku HR Business Partner. Członek
Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia HR Business Partnerów. Uczestniczył w zaawansowanej szkole Trenerów Biznesu oraz szkole Coachingu Menadżerskiego wrocławskiego Moderatora. Od początku kariery związany ze sprzedażą w różnych branżach (techniczna, finansowa, retail), gdzie przeszedł ścieżkę
kariery od doradcy klienta przez manedżera po trenera. Współpracował z takimi firmami jak: Aviva, NC+, Alior Bank, DataContact Avans, MyCenter, AGD Market, JATA Dealer FIAT PROFFESIONAL, BałtykGaz. Prelegent na konferencjach biznesowych ("Partnerstwo Biznesowe działów
szkoleń" oraz "Standardy Obsługi Klienta jako klucz do efektywnej sprzedaży"). Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, zarządzania, obsługi klienta, partnerstwa biznesowego działów HR. Tworzył i wdrażał standardy obsługi klienta dla jednej z dużych firmy z branży retail. Posiada ponad 1500 godzin szkoleniowych spędzonych na Sali oraz w formie training on the job.

Bez tytułu 
 Aleksandra Lindner

 Trener Biznesu, Coach

  Certyfikowany Trener HRD BP

Informacje o trenerze

Aktywna biznesowo od ponad 17 lat - początkowo na stanowiskach związanych ze sprzedażą i obsługą klienta (usługi), marketingiem oraz logistyką, później jako menedżer, a finalnie - jako trener i coach. W swojej pracy zawodowej poznała i doświadczyła zarówno pracy w małej rodzinnej firmie, dużych przedsiębiorstwach, jak i międzynarodowych korporacjach. Dzięki temu zdobyła solidne podstawy biznesu, które przyczyniły się do decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, którą prowadzi do dziś.
Jest Akredytowanym Coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC, Trenerem Biznesu i Certyfikowanym Trenerem Standardu HRD BP. Ma za sobą kilkaset dni szkoleniowych, sesji mentoringowych oraz coachingów, w tym biznesowych.

Specjalizuje się w szkoleniach, sesjach indywidualnych oraz zespołowych (coaching, mentoring) z zakresu umiejętności miękkich i menedżerskich, takich jak: komunikacja, asertywność, zarządzanie stresem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, przywództwo i budowanie autorytetu, zarządzanie zespołem, rozwijanie zespołu, metody coachingowe i mentoringowe, kreatywność, budowanie długofalowych relacji z klientem. Szkolenia te prowadzi zarówno dla firm sektora MŚP, jak i dla korporacji

Darek Pierzak 
 Dariusz Pierzak

 Trener biznesu i finansów, konsultant, mentor

  Certyfikowany Trener HRD BP

Informacje o trenerze

Trener biznesu, mentor, doradca, konsultant, przede wszystkim jednak pasjonat dziedziny, w której się specjalizuje. Posiada ponad 18-letnie zróżnicowane doświadczenie zawodowe w biznesie. Kompleksowo zarządzał finansami firm o zróżnicowanym profilu działalności i zróżnicowanej skali działania i wielkości (bankowość, przemysł, handel, usługi). Przeprowadzał skomplikowane procesy restrukturyzacji, łączenia i podziału firm. Tworzył i wdrażał strategie rozwoju firm. Menedżer, członek zarządów firm.
Jest osobą zajmującą się zagadnieniami finansów, biznesu i przedsiębiorczości z wyboru; osobą dla której zagadnienia te są pasją, ale też osobą, która stale doskonali swe kompetencje w tym zakresie. Ciągle szuka skutecznych sposobów wykorzystania swej wiedzy i doświadczenia do przekonania wszystkich dookoła że zagadnienia te są pasjonujące, a ich znajomość i umiejętności wykorzystania są niezbędne niemal w każdej dziedzinie życia. Jest trenerem, który chce dzielić się swą wiedzą i doświadczeniem, który chce pokazywać że każda decyzja podejmowana przez nas w życiu zawodowym znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji firmy, który chce pokazywać niezwykłą logikę rządzącą światem finansów, biznesu, przedsiębiorczości i pokazywać ich sprzężenie
z wszystkimi innymi dziedzinami życia; osobą, która ma świadomość ciągłego doskonalenia swej wiedzy i kompetencji merytorycznych, ale też warsztatu trenerskiego, bo tylko kompetentny trener dysponujący świetnym warsztatem staje się przekonujący i może być przewodnikiem na drodze rozwoju.
W pracy trenera zwraca szczególną uwagę na łączenie twardych kompetencji biznesowych z wrażliwością na relacje biznesowe. Posiada znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych potwierdzający wysoką jakość i efektywność działania w obszarze świadczenia usług rozwojowych.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzanie finansami w firmie, controllingu finansowego i rachunkowości zarządczej w firmie, finansowania działalności - pozyskiwania, optymalizacji struktury, komunikacji finansowej z interesariuszami firmy, optymalizacja kosztowej i finansowej w firmie, rozwój kompetencji przedsiębiorczych, polityki cenowej i marżowej, analizy i oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej firm i organizacji, budżetowania w przedsiębiorstwie

Iwona Napłoszek 
 dr Iwona Napłoszek

 Trener biznesu,
 partner zarządzający w firmie szkoleniowej Exbis

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Doktor nauk technicznych, pracownik dydaktyczny (Uniwersytet Śląski). Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Partner zarządzający w firmie szkoleniowej Exbis. Autorka kompleksowych programów szkoleniowych z zakresu zarządzania i umiejętności osobistych.
W ramach współpracy z Exbis (od 2004 roku) prowadziła wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z negocjacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, efektywności osobistej, obsługi klienta, budowania zespołu. Szkoliła między innymi: Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, PKO BP S.A.,Change International Ltd, ARiMR, ZUS, PGE, Deutsche Leasing Polska, Deloitte, TU Allianz Polska S.A, ComArch, Bols Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód, Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny, Ministerstwo Finansów, Cersanit, BillBird S.A., INDOS Faktoring i Windykacja, Katowicki Węgiel, Urząd Miasta Gliwice, Opinion, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, KGHM Zakład Wzbogacania Rud, CMC Zawiercie S.A , Voith S.A., Tyco, LGD Ziemia Bielska, Tate&Lyle, PGNiG, Arcelor Mittal, Tauron S.A., Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach.
Koordynator dużych projektów szkoleniowych dla ING Bank Śląski, PKO BP S.A., Vattenfall, Polskiej Grupy Energetycznej, BZ WBK S.A. Przeprowadziła kilkaset dni szkoleniowych szkoląc kilka tysięcy osób. Trener outdoorowy, doskonały organizator i koordynator szkoleń. Licencjonowany trener EXBIS, Trener Standardu HRD BP, Podyplomowe studia z zarządzania projektami europejski na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Agnieszka Żarecka 
Agnieszka Żarecka

 Trener Biznesu, Coach i mentor

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach swoich zainteresowań́ ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Rachunkowość́ oraz Psychologia Managera.
Jest Trenerem Biznesu, Trenerem Standardu Human Resources Development Business Partnering (HRD BP) oraz certyfikowanym Coachem i Mentorem Biznesu. Posiad również̇ uprawnienia Doradcy zawodowego.
Posiada 10 letnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji ING Bank Śląski S.A., gdzie przez 9 lat związana była ze sprzedażą̨. Przez okres 6 lat, z sukcesami zajmowała stanowisko Managera. W tym czasie wzięła udział w licznych szkoleniach, występowała publiczne przed zróżnicowaną publicznością̨, wdrożyła wiele cennych projektów w procesie obsługi klienta oraz w procesach sprzedaży czy funkcjonowaniu infolinii. Podejmowała ważne decyzje, organizowała warsztaty oraz tworzyła inspirujące prezentacje, prowadziła rekrutacje oraz bieżące rozmowy ewaluacyjne, współpracowała w kluczowymi partnerami biznesowymi. Kierowała zarówno zespołem stacjonarnym, jak i rozproszonym. Ściśle współpracowała z Dyrektorami odpowiedzialnymi za sprzedaż̇ kredytów.

Jacek Makowski 160x200 
 Jacek Małkowski

 Konsultan SEB, Trener, Coach

  Certyfikowany trener HRD BP

Informacje o trenerze

Absolwent Uniwersytet Warszawski, na wydziale ekonomiczo-społecznym. Posiada 17-letnie doświadczenie menedżerskie, zdobyte m.in. w międzynarodowych korporacjach sektora finansowego, od 15 lat jest menedżerem i coachem projektów realizowanych w największych firmach w Polsce, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i państwowym, 10-letnie doświadczenie trenerskie i coachingowe, prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej (od średniej do najwyższej) oraz dla pracowników liniowych, autor szeregu publikacji z zakresu polityki szkoleń i rozwoju oraz zarządzania zmianą: „Serwis HR", „Asystent Personalny" (Wolters Kluwer), „Manager" (Infor), jedna z dwóch osób w Polsce posiadająca unikalne doświadczenie w badaniu rentowności projektów szkoleniowych metodą J. Phillipsa. Współzałożyciel i uczestnik spotkań merytorycznych Klubu Szkoleniowca, przy 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń.
Specjalizuje się w takich obszarach jak: polityka szkoleń i rozwoju (wszystkie procesy), systemy okresowych ocen pracowniczych, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, kompetencje menedżerskie (przywództwo, zarządzanie zespołem, zarządzanie konfliktem, delegowanie, podejmowanie decyzji), kompetencje osobiste (asertywność, komunikatywność, kreatywność, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem, techniki problem solving).
Realizował szkolenia i projekty doradcze między innymi dla: Coca Cola, Agros Nova, Carlsberg, Danone, Kompania Piwowarska, Żywiec Zdrój, Dr. Oetker, Wolters Kluwer , Astellas Pharma, GlaxoSmithKline, KPMG, ING Bank NV, PZU Życie, BPH PBK, Raiffeisen Bank, Finlife, SKOK Stefczyka, Polkomtel, Vision Express, Praktiker, GAZ-SYSTEM, Energis, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, KGHM, PKP, OBOP, Totalizator Sportowy, Akzo Nobel (Nobiles Włocławek), Redan, Marketing House, Organika.

Rekomendacje klientów

  • Animex-logo
  • ghelamco

  • indeks
  • ing
  • logo welcome
  • UMWawa

Partnerzy medialni

logo-hr-polska.png

Partnerzy instytucjonalni

      logo K2Training www     logo 2CCcedoz