Każdy trener działający według Standardu HRD BP:

 1. W trakcie analizy potrzeb komunikuje się z przełożonym uczestników szkolenia i z nimi samymi przed zaprojektowaniem programu
 2. W trakcie analizy potrzeb rozpoznaje potrzebę biznesową planowanego projektu szkoleniowego i traktuje ją, jako bazę do wszystkich działań w całym projekcie
 3. Spisuje cele projektu szkoleniowego zgodnie z zasadą SMART na wszystkich poziomach modelu Kirkpatricka
 4. Na życzenie klienta przygotowuje kontrakt szkoleniowy z elementem „premii za wyniki”
 5. Na życzenie klienta przygotowuje prognozę ROI dla danego projektu szkoleniowego (pod warunkiem dostępności koniecznych do tego danych)
 6. Przygotowuje ostateczny program szkolenia w układzie umożliwiającym klientowi literalną ocenę powiązania poszczególnych elementów zajęć kompetencyjnych z celami biznesowymi i behawioralnymi
 7. Gwarantuje skuteczną komunikację z uczestnikami przed zajęciami, nastawioną na zbudowanie pełnej świadomości celów projektu, oraz motywację do zmiany behawioralnej opartą na osobistych korzyściach uczestników szkolenia
 8. Przygotowuje profesjonalne pre/post testy wiedzy i umiejętności, obiektywnie pokazujące progres kompetencji uczestników, z którymi pracuje
 9. Przygotowuje adekwatne narzędzia dla uczestników do określenia przez nich działań wdrożeniowych na stanowisku pracy po zajęciach oraz skutecznie wspiera ich w tym procesie
 10. Zapewnia weryfikację i zatwierdzenie Planów Działań Wdrożeniowych przez przełożonych uczestników
 11. Przygotowuje adekwatne narzędzia dla klienta do oceny skuteczności realizacji Planów Działań Wdrożeniowych
 12. W Raporcie poszkoleniowym uwzględnia wskaźnikowe rozliczenie celów z wszystkich poziomów modelu Kirkpatricka (lub co najmniej realistyczną prognozę ich osiągnięcia)

Rekomendacje klientów

 • Animex-logo
 • ghelamco

 • indeks
 • ing
 • logo welcome
 • UMWawa

Partnerzy medialni

logo-hr-polska.png

Partnerzy instytucjonalni

      logo K2Training www     logo 2CCcedoz