Chcemy Państwa zaprosić do wsparcia rekomendacyjnego nowatorskiego projektu na polskim rynku: Standard Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Kapitału Ludzkiego (HRD BP). Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie PSTD oraz czołowy portal branży HRD HRPolska.pl i skierowany jest do profesjonalistów zajmujących się rozwojem kapitału ludzkiego, tzn.: trenerów, coachów, specjalistów ds. szkoleń i rozwoju, konsultantów HR.

Państwa rekomendacja ma charakter "rynkowego głosu" poparcia dla inicjatywy, wypowiedzianego przez najważniejszą grupę jej beneficjentów. Zależy nam na zgromadzeniu jak największej liczby rekomendacji od praktyków HR, by uwiarygodnić rynkowo wizerunek projektu.

Głównym celem wprowadzenia w Polsce Standardu HRD BP jest podniesienie efektywności biznesowej usług HRD, których jesteście Państwo odbiorcami, zarówno ze strony dostawców zewnętrznych jak i własnych trenerów. Standard HRD BP jest oparty o systemowe, efektywne zarządzanie projektami szkoleniowo-rozwojowymi, skupione na osiąganiu określonych, mierzalnych celów biznesowych dzięki właściwej realizacji i rzetelnej ewaluacji procesu inwestowania w Kapitał Ludzki.

Funkcjonowanie na rynku Standardu HRD BP przyniesie działom HR potencjalne korzyści:

WYŻSZA JAKOŚĆ SZKOLEŃ

Działanie trenerów według Standardu HRD BP, gwarantuje Państwu metodykę umożliwiającą m.in.:

 • współpracę w oparciu o umowy typu success fee (rozliczenie od efektu), gdzie współdzielenie przez dostawcę usług szkoleniowych ryzyka i odpowiedzialności za efekty biznesowe daje szanse, by kupowanie szkolenia nie było przysłowiowym "kupowaniem kota w worku", a ostateczne koszta szkoleń były niższe
 • prognozę szacowanej rentowności wykonywanego przez siebie szkolenia tak, aby nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji szkoleniowej, ale też precyzyjnie zobaczyć w jaki sposób i w jakim obszarze ta inwestycja się zwróci i dostarczyć argumentów biznesowych dla klienta wewnętrznego, uzasadniających realizację projektu
 • wykonanie zaawansowanych analiz otoczenia biznesowego szkolenia, warunkującego jego skuteczność, jako instrumentu poprawy rezultatów biznesowych, ale też i ostateczna satysfakcje klienta wewnętrznego
 • opracowanie celów projektu szkoleniowego w odniesieniu do zmiany zachowań na stanowisku pracy i poprawy rezultatów biznesowych, opisane zgodnie z zasadą SMART
 • szereg narzędzi dedykowanych wzmocnieniu wykorzystania kompetencji przez uczestników szkolenia na stanowisku pracy w działaniach po zajęciach z trenerem

BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY 

Wybierając partnera z elitarnego grona trenerów i coachów, certyfikowanych w Standardzie HRD BP, będą Państwo mieli dostęp do precyzyjnych informacji na temat jakości ich pracy, weryfikowanej w sposób ciągły przez sam rynek, czyli innych Klientów, którzy na dedykowanej platformie dokonują zobiektywizowanej oceny (ocena faktów, a nie "wrażenia"), niezależnie od audytów realizowanych cyklicznie przez PSTD

 

GWARANCJE REZULTATU 

Będziecie Państwo mogli łatwo i pewnie pozyskać zewnętrznych dostawców lub zrekrutować pracowników zapewniających usługi szkoleniowo-rozwojowe skupione na osiąganiu konkretnych efektów biznesowych, (a nie tylko wykonaniu aktywności dydaktycznych), co stanowi podstawę do budowania partnerstwa biznesowego HR wewnątrz organizacji

Więcej informacji na temat Standardu HRD BP znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie opisującym założenia projektu lub na stronie www.hrdbp.pl

Licząc na Państwa zainteresowanie wprowadzeniem w Polsce Standardu HRD BP, prosimy o deklarację poparcia wg załączonego wzorca. Pozwoli ona na zwrócenie uwagi jak najszerszego grona usługodawców szkoleniowo-rozwojowych na możliwość wdrożenia Standardu HRD BP w swojej codziennej praktyce, co bezpośrednio przyczyni się do podniesienia efektywności biznesowej inwestowania w rozwój Kapitału Ludzkiego w polskich przedsiębiorstwach.Rekomendacje klientów

 • Animex-logo
 • ghelamco

 • indeks
 • ing
 • logo welcome
 • UMWawa

Partnerzy medialni

logo-hr-polska.png

Partnerzy instytucjonalni

      logo K2Training www     logo 2CCcedoz